Navigácia

Obsah

Dukumenty

Hlavný kontrolór obce - dokumenty

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrola obce na 1. polrok 2015

plan cinnosti hk na 1 polrok 2015.pdf Stiahnuté: 82x | 26.01.2017

Plán kontrolnej činnosti HK obce Gôtovany na 2. polrok 2015

plan-cinnosti-na-2-polrok-2015.pdf Stiahnuté: 83x | 26.01.2017

stanovisko HK k záverečnému účtu obce

stanovisko-hk-obce-gotovany-k-zu-2014.pdf Stiahnuté: 79x | 20.12.2016

Správa HK č. 3

sprava-o-kontrolnej-cinnosti-c-3_2015.pdf Stiahnuté: 78x | 20.12.2016

Správa HK č. 4

sprava-o-kontrolnej-cinnosti-c-4_2015.pdf Stiahnuté: 73x | 20.12.2016

Správa HK č. 5

sprava-o-kontrolnej-cinnosti-c-5_2015.pdf Stiahnuté: 72x | 20.12.2016

Správa HK č. 6

správa o kontrolnej činnosti č. 62015.pdf Stiahnuté: 116x | 20.12.2016

Správa HK č. 7

správa kontrolnej činnosti č. 72015.pdf Stiahnuté: 88x | 20.12.2016

Správa HK obce č. 8

správa hk obce č. 8.pdf Stiahnuté: 79x | 20.12.2016

stanovisko HK k záverečnému účtu obce - zverejnené 17.12.2015

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016.pdf Stiahnuté: 93x | 20.12.2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 - zverejnené dňa 03.02.2016

návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016.pdf Stiahnuté: 77x | 20.12.2016

Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2015

stanovisko hk k záverečnému účtu za rok 2015.pdf Stiahnuté: 81x | 20.12.2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016 - zverejnené 25.08.2016

plan cinnosti na 2 polrok 2016.pdf Stiahnuté: 79x | 20.12.2016

Správa HK č. 3/2016

správa hk č. 3.pdf Stiahnuté: 72x | 20.12.2016

Správa HK č. 4/2016

správa hk č. 4.pdf Stiahnuté: 87x | 20.12.2016

Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu pre rok 2017

stanovisko hk obce k návrhu rozpočtu pre rok 2017.pdf Stiahnuté: 76x | 20.12.2016

Zásady, smernice

Prístup k informáciám

prístup k informáciam.pdf Stiahnuté: 78x | 20.12.2016

Rokovací poriadok

rokovacÍ poriadok.pdf Stiahnuté: 79x | 20.12.2016

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Gôtovany

zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.pdf Stiahnuté: 91x | 20.12.2016

Zásady odmeňovania starostu a poslancov

zásady odmeňovania starostu a poslancov.pdf Stiahnuté: 77x | 20.12.2016

Stránka