Navigácia

Obsah

História

znak obceSúčasná obec Gôtovany a miestna časť Fiačice vznikali ako dve samostatné obce. Aj keď sa informácie o prvej písomnej zmienke rôznia základom bolo zemianské osídlenie po ktorom dostali aj svoje pomenovanie. V jednom prípade to bol zeman Fiač a v druhom zeman Gôt.
Ako prvé sú zmienky o miestnej časti Fiačice, ktoré sa spomínajú v listine kráľa Belu IV. z roku 1267 a v ktorej sa spomína zeman Fijača, ktorého majetky susedili s majetkom Dechtár. Meno tohto zemana sa znovu objavuje v listine kráľa Ladislava IV, ktorým nariaďuje županovi Zvolenského komitátu Michalovi, aby Fijačovi, synovi Farkašovmu, ponechal majetok, ktorý mu už skôr patril a bol po ňom pomenovaný. Táto požiadavka bola znova potvrdená v roku 1279. Na darovanom území vznikla osada s názvom Fijač. Neskôr sa tento názov pomaďarčil na Fyaczkafalwa alebo Faczkahala prípadne ďalšie (..Fyotha – 1267, Fyeche – 1390, Fyechefolua -1391, Fyeczehaza – 1459). V 16. storočí značná časť majetku Fiačíc prešla do vlastníctva Kubínskovcov z Parižoviec. V 18. storočí obec patrila rodine Kubínyiovcov. V roku 1924 bola pripojená ku Gôtovanom
Z roku 1355 iné udávajú 1548, niektoré rok 1358 sa spomína prvá zmienka o Gôtovanoch a obec dostala zrejme meno od zemana Štefana Gôta. Staré písomnosti hovoria o obci Guotowany (1773), Gôtoväny (1927). Tesné susedstvo Fiačic a Gôtovanov ako aj ich vlastnícka príslušnosť viedla k tomu, že v polovici 16. Storočia sú Gôtovany prezývané „Vyšné Fiačice“
V minulosti sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, remeslami.