Navigácia

Obsah

Dokumenty

Zásady, smernice a ostatné dokumenty

Prístup k informáciám

prístup k informáciam.pdf Stiahnuté: 183x | 20.12.2016

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Gôtovany

zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.pdf Stiahnuté: 269x | 20.12.2016

Zásady odmeňovania starostu a poslancov

zásady odmeňovania starostu a poslancov.pdf Stiahnuté: 233x | 20.12.2016

Štatút obce Gôtovany

Štatút obce gôtovany.pdf Stiahnuté: 192x | 20.12.2016

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja OBCE Gôtovany 2015-2021

program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce gôtovany 2015-2021.pdf Stiahnuté: 367x | 21.12.2016

Rokovací poriadok

Rokovaci poriadok OZ .pdf Stiahnuté: 45x | 12.09.2019

Stránka

  • 1