Navigácia

Obsah

Dokumenty

Zásady, smernice a ostatné dokumenty

Prístup k informáciám

prístup k informáciam.pdf Stiahnuté: 198x | 20.12.2016

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Gôtovany

zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.pdf Stiahnuté: 280x | 20.12.2016

Zásady odmeňovania starostu a poslancov

zásady odmeňovania starostu a poslancov.pdf Stiahnuté: 247x | 20.12.2016

Štatút obce Gôtovany

Štatút obce gôtovany.pdf Stiahnuté: 203x | 20.12.2016

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja OBCE Gôtovany 2015-2021

program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce gôtovany 2015-2021.pdf Stiahnuté: 425x | 21.12.2016

Rokovací poriadok

Rokovaci poriadok OZ .pdf Stiahnuté: 61x | 12.09.2019

Stránka

  • 1