Navigácia

Obsah

Dokumenty

Zásady, smernice a ostatné dokumenty

Prístup k informáciám

prístup k informáciam.pdf Stiahnuté: 304x | 20.12.2016

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Gôtovany

zásady hospodárenia a nakladania s majetkom.pdf Stiahnuté: 381x | 15.05.2020

Zásady odmeňovania starostu a poslancov

Zásady odmeňovania.pdf Stiahnuté: 364x | 17.12.2020

Štatút obce Gôtovany

Štatút obce gôtovany.pdf Stiahnuté: 287x | 20.12.2016

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja OBCE Gôtovany 2015-2021

program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce gôtovany 2015-2021.pdf Stiahnuté: 665x | 21.12.2016

Rokovací poriadok

Rokovaci poriadok OZ .pdf Stiahnuté: 151x | 12.09.2019

Majetkové priznanie verejného činiteľa

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného fukncionára

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného fukcionára.pdf Stiahnuté: 102x | 30.04.2020

Stránka

  • 1