Navigácia

Obsah

Tlačivá

 

: Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

malý zdroj znečisťovania.docx Stiahnuté: 266x | 03.07.2017

Hlásenie k poplatku za komunálne odpady – počet ubytovaných hostí

oznamovacia povinnosť za tko - ubytovacie zariadenia.docx Stiahnuté: 205x | 03.07.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

kolaudácia - žiadosť.rtf Stiahnuté: 312x | 23.03.2017

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon)

ohlásenie drobnej stavby.doc Stiahnuté: 319x | 03.07.2017

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.doc Stiahnuté: 291x | 21.12.2016

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie.docx Stiahnuté: 289x | 03.07.2017

Oznamovacia povinnosť - kultúra

oznamovacia povinnosť - kultúra.rtf Stiahnuté: 272x | 03.07.2017

Poučenie na vyplnenie priznania k dani

poučenie na vyplnenie priznania.pdf Stiahnuté: 218x | 26.01.2017

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa

priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa.pdf Stiahnuté: 276x | 26.01.2017

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby podľa § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v zmení neskorších predpisov

dodatočné povolenie stavby.doc Stiahnuté: 276x | 03.07.2017

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce.doc Stiahnuté: 211x | 03.07.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu sluzbu.doc Stiahnuté: 24x | 22.02.2021

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

odstránenie stavby.doc Stiahnuté: 227x | 03.07.2017

Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby

povolenie vodnej stavby.docx Stiahnuté: 268x | 03.07.2017

Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia, zmeny paliva, a užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách.

zmena malého zdroja znečisťovania.docx Stiahnuté: 208x | 03.07.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu / pripojenia miestnej komunikácie na nehnuteľnosť

vjazd z miestnej komunikácie - žiadosť.doc Stiahnuté: 261x | 23.03.2017

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Ziadost_predlzenie_lehoty_vystavby.doc Stiahnuté: 252x | 23.04.2020

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla.docx Stiahnuté: 374x | 21.12.2016

Žiadosť o pridelenie/výmenu nájomného bytu

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu.docx Stiahnuté: 415x | 18.06.2018

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v zmení neskorších predpisov

stavebné povolenie.doc Stiahnuté: 309x | 03.07.2017

Stránka