Navigácia

Obsah

VZN

Rok 2013

2016
VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

vzn č. 1-2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia.pdf Stiahnuté: 344x | 21.12.2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

dodatok č. 1 k vzn č. 1-2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia.doc Stiahnuté: 285x | 21.12.2016

VZN č. 2/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

vzn č. 2-2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.pdf Stiahnuté: 312x | 21.12.2016

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2013 zo dňa 31.03.2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

dodatok č. 3 k vzn č. 1-2013 zo dňa 31.03.2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia.pdf Stiahnuté: 270x | 21.12.2016

Rok 2012

2018
VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komun. odpady a dr. stav. odpady

vzn č. 3-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komun. odpady a dr. stav. odpady.doc Stiahnuté: 402x | 28.11.2018

2016
VZN č. 1/2012 o podmienkach držania psov

vzn č. 1-2012 o podmienkach držania psov.doc Stiahnuté: 410x | 21.12.2016

VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

vzn č. 2-2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia.doc Stiahnuté: 220x | 21.12.2016

Dodatok č. 1 k VZN 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komun. odpady

dodatok č. 1 k vzn 3-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komun. odpady.pdf Stiahnuté: 345x | 21.12.2016

Dodatok č. 2 k VZN 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drob. stav. odpady

dodatok č. 2 k vzn 3-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko a drob. stav. odpady.pdf Stiahnuté: 327x | 21.12.2016

Rok 2011

2016
VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ

vzn č. 1-2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa mŠ.doc Stiahnuté: 244x | 21.12.2016

VZN č. 3/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby

vzn č. 3-2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby.doc Stiahnuté: 282x | 21.12.2016

VZN č. 4/2011 o poskytovaní dotácií z prostriedkov obce Gôtovany

vzn č. 4-2011 o poskytovaní dotácií z prostriedkov obce gôtovany.doc Stiahnuté: 236x | 21.12.2016

Stránka