Navigácia

Obsah

VZN

Rok 2012

2018
VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komun. odpady a dr. stav. odpady

vzn č. 3-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komun. odpady a dr. stav. odpady.doc Stiahnuté: 137x | 28.11.2018

2016
VZN č. 1/2012 o podmienkach držania psov

vzn č. 1-2012 o podmienkach držania psov.doc Stiahnuté: 162x | 21.12.2016

VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

vzn č. 2-2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia.doc Stiahnuté: 117x | 21.12.2016

Dodatok č. 1 k VZN 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komun. odpady

dodatok č. 1 k vzn 3-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komun. odpady.pdf Stiahnuté: 146x | 21.12.2016

Dodatok č. 2 k VZN 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drob. stav. odpady

dodatok č. 2 k vzn 3-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko a drob. stav. odpady.pdf Stiahnuté: 145x | 21.12.2016

Rok 2011

2016
VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ

vzn č. 1-2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa mŠ.doc Stiahnuté: 96x | 21.12.2016

VZN č. 2/2011 Podmienky nájmu, kritéria a postup prideľovania nájomných bytov v nájomných bytoch vo výlučnom vlastníctve obce Gôtovany

vzn č. 2-2011 podmienky nájmu, kritéria a postup prideľovania nájomných bytov v nájomných bytoch vo výlučnom vlastníctve obce gôtovany.doc Stiahnuté: 98x | 21.12.2016

VZN č. 3/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby

vzn č. 3-2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby.doc Stiahnuté: 96x | 21.12.2016

VZN č. 4/2011 o poskytovaní dotácií z prostriedkov obce Gôtovany

vzn č. 4-2011 o poskytovaní dotácií z prostriedkov obce gôtovany.doc Stiahnuté: 90x | 21.12.2016

Stránka