Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

pripravuje sa

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

1420410

1 400,00 EUR

Obec Gôtovany

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

30.03.2020

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu 3/185

126,83 EUR

Ivan Štetka, Janka Poláková

Obec Gôtovany

30.03.2020

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu 1/185

148,10 EUR

Sergej Mirgorodský a Petra Hollá

Obec Gôtovany

03.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gôtovany v roku 2020

4/2020

126,00 EUR

Centrum voľného času Liptovský Mikuláš

Obec Gôtovany

26.02.2020

Hromadná licenčná zmluva

VP/20/44389/002

Neuvedené

Obec Gôtovany

SOZA,82108,Bratislava 2

20.02.2020

Hromadná licenčná zmluva

VP/20/44389/001

Neuvedené

Obec Gôtovany

SOZA,82108,Bratislava 2

05.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gôtovany v roku 2020

3/2020

300,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor obce Gôtovany

Obec Gôtovany

05.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gôtovany v roku 2020

2/2020

3 700,00 EUR

Telovýchovná jednota ŠM Gôtovany

Obec Gôtovany

30.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gôtovany v roku 2020

1/2020

500,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Gôtovanoch

Obec Gôtovany

29.01.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Obec Gôtovany

Stredoslovenská energetika, a.s.

23.01.2020

Zmluva o bežnom účte na dotácie

Zmluva o bežnom účte na dotácie

Neuvedené

Obec Gôtovany

VÚB, a.s.

13.01.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUE

708,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Gôtovany

02.01.2020

Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo

11

Neuvedené

OZO,03101,Liptovský Mikuláš

Obec Gôtovany

20.12.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

3 950,00 EUR

Ing. Renáta Tkáčová, PRO -ING

Obec Gôtovany

20.12.2019

Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností

Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností

156,64 EUR

Ladislav Slota a Marta Slotová

Obec Gôtovany

05.12.2019

Dodatok č. 2

2

Neuvedené

Vira Durná, Milan Durný

Obec Gôtovany

05.12.2019

Dodatok č. 2

2

Neuvedené

Miroslav Bella, Dana Bellová

Obec Gôtovany

02.12.2019

Dodatok č. 2

2

Neuvedené

Jana Královenská Sádecká

Obec Gôtovany

02.12.2019

Dodatok č. 2

2

Neuvedené

Petra Vankúšová

Obec Gôtovany

02.12.2019

Dodatok č. 2

2

Neuvedené

Jozef Marko, Mária Marková

Obec Gôtovany

20.11.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gôtovany

4/2019

84,00 EUR

Centrum voľného času Liptovský Mikuláš

Obec Gôtovany

11.11.2019

Dodatok č. 2

2

Neuvedené

Viera Cabanová

Obec Gôtovany

08.10.2019

Zmluva o poskytnutí služieb, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení

Zmluva o poskytnutí služieb

600,00 EUR

MAKROAUDIT, s.r.o.

Obec Gôtovany

23.09.2019

Zmluva o dielo

2/2019

14 556,00 EUR

ADARA Slovakia, s.r.o.

Obec Gôtovany

19.09.2019

Dohoda o spolupráci

Z-D-2019-001336-00

Neuvedené

Obec Gôtovany

Stredoslovenská distribučná, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: