Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

pripravuje sa

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.12.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

160,07 EUR

Jana Adamčíková

Obec Gôtovany

11.12.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

145,84 EUR

Ľubomír Sedláček

Obec Gôtovany

11.12.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

168,33 EUR

Petra Brišová

Obec Gôtovany

11.12.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu 3

135,94 EUR

Petra Vankúšová

Obec Gôtovany

11.12.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

168,33 EUR

Kaciaň Jozef

Obec Gôtovany

10.12.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

365,00 EUR tristošesdesiatpäť € + DPH

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Gôtovany

30.11.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

V45/2018

10,00 EUR

Ing. Martina Kostolná

Obec Gôtovany

23.11.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

133,98 EUR

Ján Mišovič

Obec Gôtovany

29.10.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

126,83 EUR

Marcela Mäsiarová

Obec Gôtovany

22.10.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

44/2018s

5,00 EUR

Michník Eduard

Obec Gôtovany

18.10.2018

Kúpno - predajná zmluva

Kúpno - predajná zmluva

1 282,49 EUR tisícdvestoosemdesiatdva eur a 49 centov

Roman Líška, Monika Líšková

Obec Gôtovany

25.09.2018

Predajná zmluva

Predajná zmluva

20,00 EUR dvadsať eur

Pavel Droppa

Obec Gôtovany

04.09.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

142,45 EUR

Ján Benčo

Obec Gôtovany

25.07.2018

Zmluva o poskytnutí služieb, uzavretá podľa § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení

Zmluva o poskytnutí služieb

600,00 EUR

Makroaudit s.r.o.

Obec Gôtovany

19.07.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

U4/2018

5,00 EUR

Obec Gôtovany

Danica Rychtáriková

19.06.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre PO

Zmluva

Neuvedené

Mgr. Jana Gärtnerová

Obec Gôtovany

19.06.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP

Zmluva

Neuvedené

Mgr. Jana Gärtnerová

Obec Gôtovany

19.06.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

30/2018s

5,00 EUR

Obec Gôtovany

Pekáriková Božena

05.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gôtovany v roku 2018

Zmluva

168,00 EUR

Mesto Liptovský Mikuláš

Obec Gôtovany

05.06.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Gôtovany

03.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

8/2018

5,00 EUR

Obec Gôtovany

Ján Šebek

23.04.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

V54/2018

5,00 EUR

Obec Gôtovany

Kasanická Ľudmila

11.04.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

83/2018

5,00 EUR

Obec Gôtovany

Berník Eduard

05.04.2018

Poistná zmluva

9127002792

1 078,48 EUR

UNIQA poisťovňa a.s.

Obec Gôtovany

05.04.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO2018Z13457

33,60 EUR

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Gôtovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: