Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

pripravuje sa

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.10.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

44/2018s

5,00 EUR

Michník Eduard

Obec Gôtovany

18.10.2018

Kúpno - predajná zmluva

Kúpno - predajná zmluva

1 282,49 EUR tisícdvestoosemdesiatdva eur a 49 centov

Roman Líška, Monika Líšková

Obec Gôtovany

25.09.2018

Predajná zmluva

Predajná zmluva

20,00 EUR dvadsať eur

Pavel Droppa

Obec Gôtovany

04.09.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

142,45 EUR

Ján Benčo

Obec Gôtovany

25.07.2018

Zmluva o poskytnutí služieb, uzavretá podľa § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení

Zmluva o poskytnutí služieb

600,00 EUR

Makroaudit s.r.o.

Obec Gôtovany

19.07.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

U4/2018

5,00 EUR

Obec Gôtovany

Danica Rychtáriková

19.06.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre PO

Zmluva

Neuvedené

Mgr. Jana Gärtnerová

Obec Gôtovany

19.06.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP

Zmluva

Neuvedené

Mgr. Jana Gärtnerová

Obec Gôtovany

19.06.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

30/2018s

5,00 EUR

Obec Gôtovany

Pekáriková Božena

05.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gôtovany v roku 2018

Zmluva

168,00 EUR

Mesto Liptovský Mikuláš

Obec Gôtovany

05.06.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Gôtovany

03.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

8/2018

5,00 EUR

Obec Gôtovany

Ján Šebek

23.04.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

V54/2018

5,00 EUR

Obec Gôtovany

Kasanická Ľudmila

11.04.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

83/2018

5,00 EUR

Obec Gôtovany

Berník Eduard

05.04.2018

Poistná zmluva

9127002792

1 078,48 EUR

UNIQA poisťovňa a.s.

Obec Gôtovany

05.04.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO2018Z13457

33,60 EUR

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Gôtovany

27.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

148423

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Gôtovany

23.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

49/2018s

5,00 EUR

Obec Gôtovany

Staroňová Božena

23.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

8/2018s

5,00 EUR

Obec Gôtovany

Staroňová Božena

07.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

10/2018s

5,00 EUR

Obec Gôtovany

Ľubomír Hollý

07.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

9/2018s

5,00 EUR

Obec Gôtovany

Ľubomír Hollý

07.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

93/2018

10,00 EUR

Obec Gôtovany

Ivan Antol

01.02.2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

60,00 EUR

Mgr. Jana Gärtnerová

Obec Gôtovany

31.01.2018

Dodatok č.9

Dodatok č.9

9,42 EUR

OZO,03101,Liptovský Mikuláš

Obec Gôtovany

10.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gôtovany

1/2018

500,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Gôtovanoch

Obec Gôtovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: