Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

pripravuje sa

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2017/OŠaŠ/L1.4

400,00 EUR

Obec Gôtovany

Žilinský samosprávny kraj

26.04.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

69/2016

10,00 EUR

Ladislav Líška

Obec Gôtovany

20.04.2017

Zmluva o zrušené vecného práva

Zmluva o zrušení vecného práva

0,00 EUR

Vít Halaj a Soňa Halajová

Obec Gôtovany

12.04.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o zrušení vecného bremena

Dodatok č. 1 k zmluve o zrušení vecného bremena

0,00 EUR

Ján Šebo

Obec Gôtovany

03.04.2017

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

126,83 EUR

Ivan Štetka

Obec Gôtovany

03.04.2017

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

148,10 EUR

Sergej Mirgorodský a Petra Hollá

Obec Gôtovany

20.03.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

V41/2017

5,00 EUR

Štetka Ondrej

Obec Gôtovany

10.03.2017

Zmluva o zrušení vecného bremena

Zmluva o zrušení vecného bremena

0,00 EUR

Ján Šebo

Obec Gôtovany

10.03.2017

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákona

Kúpna zmluva

250,00 EUR

Ľubomír Schlosár

Obec Gôtovany

24.02.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

67/2017

10,00 EUR

Obec Gôtovany

Grieš Igor

14.02.2017

Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Gôtovany v roku 2017

3/2017

300,00 EUR

Obec Gôtovany

Dobrovoľný hasičský zbor obce Gôtovany

31.01.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 96/2017

96/2017

5,00 EUR

Obec Gôtovany

Antol Zdenko

02.01.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Gôtovany v roku 2017

2/2017

3 500,00 EUR

Obec Gôtovany

Telovýchovná jednota ŠM Gôtovany

02.01.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Gôtovany v roku 2017

1/2017

500,00 EUR

Obec Gôtovany

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Gôtovanoch

10.06.2016

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

536,67 EUR

BLACHOTRAPEZ, s.r.o.

Obec Gôtovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: