Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

pripravuje sa

Detail zmluvyč.: Kúpno - predajná zmluva
 • Názov
  Kúpno - predajná zmluva
 • Typ zmluvy
 • Číslo zmluvy
  Kúpno - predajná zmluva
 • Predmet zmluvy
  Predaj obecného majetku : pozemok parc. KN C č. 243/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. overenia 312/2018 z pôvodnej parcely KN E č. 64/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 710 m2 a pozemok parc. KN C 594/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. overenia 312/2018 z pôvodného pozemku parc. KN C 594/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2184 m2 v katastrálnom území obce Gôtovany za kúpnu cenu vypočítanú na základe znaleckého posudku 1282,49 Eur (slovom tisícdvestoosemdesiatdva eur 49 centov).
 • Cena
  1 282,49 EUR tisícdvestoosemdesiatdva eur a 49 centov
 • Dátum účinnosti zmluvy
  19.10.2018
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
 • Dátum zverejnenia
  18.10.2018
Súvisiace dodatky k zmluve
Číslo Dátum vystavenia Cena
1   Neuvedené
Súvisiace objednávky
Súvisiace faktúry
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Gôtovany
 • IČO
  00315192
 • DIČ
  2020581354
 • Adresa
  Gôtovany 45
 • Telefón
  445593252
 • E-mail
  ougotovany@alconet.sk
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Roman Líška, Monika Líšková
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
  Gôtovany - Fiačice 81
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Jozef Cút
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka
Dokumenty