Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 3
ďalší posledná

Oznámenie - vyplácanie náhrad za užívanie poľovného revíru

Oznámenie - vyplácanie náhrad za užívanie poľovného revíru celý text

ostatné | 27. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Výsledky analýzy antimónu a arzénu vo vode zo studní

Výsledky analýzy, na základe odobratých vzoriek dňa 11.12.2019

Upozorňujeme, že voda s prekročeným limitom antimónu nie je pitná!!! celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Separovaný zber - január 2020

Harmonogram január 2020 celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Zberný dvor - odstávka počas vianočných sviatkov

Zberný dvor v Svätom Kríži bude zatvorený od pondelka 23.12.2019 do pondelka 06.01.2020.

celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Vývoz KO počas vianočných sviatkov

Vývoz KO počas vianočných sviatkov sa uskutoční v dňoch: 27.12.2019 - piatok a 9.1.2020 - štvrtok celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam pre vlastníkov pôdy

Oznam pre vlastníkov pôdy - AGRO-RACIO s.r.o. celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

ORPZ - Nedajte šancu zlodejom

ORPZ Liptovský Mikuláš - pre občanov celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Separovaný zber - december

december celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Jeseň na cestách

Jeseň na cestách celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľné pracovné miesta - úrad práce LM

VPM k 31.10.2019 celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Separovaný zber - november

separovaný zber - november celý text

ostatné, Harmonogram separovaného zberu | 7. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva na predloženie cenovej ponuky - zimná údržba v obci

Ponuky je možné predkladať do 8.11.2019. celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Jesenný zber objemného odpadu

Zber sa uskutoční v dňoch 4.-6.10 2019 celý text

ostatné | 2. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Vydávanie naturálií za prenájom pôdy

Spoločnosť AGRO-RACIO oznamuje vlastníkom pôdy, s ktorými má uzatvorené nájomné zmluvy na pôdu, že v čase od 7. do 11. októbra bude uhrádzať nájomné vo forme naturálií. Pre rok 2019 boli stanovené nasledovné ceny za 100 kg:
Zemiaky – 40 eur
Obilie – pšenica – 15 eur
Obilie sa bude vydávať vo Svätom kríži od 8:00 do 13:30. Je potrebné si priniesť vrecia.
Zemiaky sa budú vydávať v sklade zemiakárne v Palúdzke v termíne od 10. do 31.10 v pracovné dni v čase od 8.00 do 14:00.
celý text

ostatné | 2. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Separovaný zber - október

október 2019 celý text

ostatné | 26. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Usmernenie AMO

Aktuálne informácie ohľadom AMO sú k dispozícii na stránke www.svps.sk (na lište vpravo). celý text

ostatné | 26. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Zberný dvor JURKI - Svätý Kríž

Informácia - cenník celý text

ostatné | 26. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Jesenná kampaň - oznámenie a poučenie celý text

ostatné | 26. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Rakúsko-Nemecko-Holandský deň

10. október 2019 celý text

ostatné | 24. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Preteky okolo Slovenska

Obmedzenie dopravy celý text

ostatné | 16. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Aktuálne voľné pracovné miesta ÚPSVaR Liptovský Mikuláš

Aktuálne voľné pracovné miesta k 12.9.2019 celý text

Voľné pracovné miesta ÚPSVaR Liptovský Mikuláš, ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

odvolanie Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

odvolanie Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
v okrese Liptovský Mikuláš od 04. septembra 2019 od 07:00 hod.
celý text

ostatné | 3. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

75. výročie SNP

zapálenie symbolickej povstaleckej vatry celý text

ostatné | 26. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram vývozu separovaného zberu

August 2019
September 2019 celý text

ostatné | 2. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram vývozu separovaného zberu

Júl 2019 celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Nová detská ambulancia v Ľubeli

V obci Ľubeľa v zdravotnom stredisku bude od septembra 2019 fungovať detská ambulancia, ktorú bude viesť MUDr. Miriam Tomová. Viac informácií v prílohách. celý text

ostatné | 19. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozemkové úpravy - anketový lístok

V prípade záujmu je potrebné vyplniť a doručiť prehlásenie. celý text

ostatné | 18. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 14.6.2019 od 7:00 hod. - do odvolania celý text

ostatné | 14. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Zberný dvor - Čerpacia stanica JURKI - ZMENA

V snahe o skvalitnenie separovaného odpadu a zníženie ukladaného odpadu na skládke v Part. Ľupči spoločnosť OZO a.s., spustila do prevádzky nový zberný dvor v katastri obce Sv. Kríž v objekte bývalej čerpacej stanice JURKI na komunálny, stavebný a elektronický odpad.
Z tohoto dôvodu už nebude možné prijímať odpad od občanov ani firiem pôsobiacich na území obce na skládku v Part. Ľupči.
Prevádzková doba je každý pracovný deň ( Po-Pia) od 7 – 15 tej hod.
V soboty je zberný dvor ZATVORENÝ!

Vzhľadom na problémy, vznikajúce pri spracovaní opotrebovaných pneumatík v Svätom Kríži, je zastavený ich odber s účinnosťou od 26.03.2019.

V prípade, že pôjdete zaniesť nadrozmerný komunálny odpad na zberný dvor už nie je potrebné prísť si potvrdiť na obecný úrad objednávku. celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Aktuality v obci

Podané žiadosti o dotácie:
1. Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Účel dotácie: údržba a oprava budovy obecného úradu a kultúrneho domu
Žiadaná suma: 13 500 €
Spoluúčasť obce: 1500 €
Spolu: 15 000 €
Žiadosť podaná dňa 15.3.2019
2. Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Účel dotácie : oprava a výmena okien na nájomnom bytovom dome č. 184
Žiadaná suma: 13 500 €
Spoluúčasť obce: 1500 €
Spolu: 15 000 €
Žiadosť podaná dňa 15.3.2019
3. Výzva číslo II KMV 2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – kamerový systém v obci
Žiadaná suma: 27556,42 €
Spoluúčasť obce: 1450,34 €
Spolu: 29006, 76 €
Žiadosť podaná dňa 13.5.2019


Iné podané žiadosti:
1. Žiadosť o pozemkové úpravy – Okresný úrad Liptovský Mikuláš , pozemkový a lesný odbor
Žiadosť podaná dňa 10.5.2019
celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Brigáda - poďakovanie občanom!

Starosta obce ďakuje všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili brigády na cintorínoch v nižnej a vyšnej časti obce a na dome smútku. Brigády sa zúčastnilo 40 občanov. Najmenšie zastúpenie mali mladí občania, čo verím, že sa na najbližšej brigáde napraví...
Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem!

Jozef Cút celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
BRIGÁDA 1

BRIGÁDA

Starosta obce Gôtovany Jozef Cút zvoláva na sobotu 11.05.2019 brigádu na úpravy cintorínov v nižnej a vyšnej časti obce. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie občanom!

Starosta obce Jozef Cút a obecný úrad ďakujú občanom za uvedomelé separovanie odpadu, čo sa odzrkadlilo celkovým 7. miestom v okrese Liptovský Mikuláš a 1. miesto v združení Ekológ.
Prosíme občanov, aby pokosenú trávu a biologický odpad nedávali do KUKA nádob ale do rozdaných kompostérov a do nádob na separovaný odpad ( papier, sklo, plasty, kov) len to čo tam patrí!!!
Ďakujeme celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram vývozu separovaného zberu - Máj 2019

máj 2019 celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Letná akcia - BRIKETY LIPTOV

- kvalitné bukové brikety
- kvalitné svetlé pelety celý text

ostatné | 3. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Ochrana pred požiarmi

Spaľovanie a vypaľovanie - ochrana lesov pred požiarmi celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Oznámenie a poučenie k orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jarná kampaň celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Označovanie obalov - informácia pre občanov

Označovanie obalov celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2018

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2018 celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram vývozu separovaného zberu


ostatné, Harmonogram separovaného zberu | 12. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Zimné a vykurovacie obdobie - odporúčania hasičov

Odporúčania hasičov pre vykurovaciu sezónu 2018/2019 celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam pre chovateľov ošípaných

Oznam pre chovateľov ošípaných celý text

ostatné | 29. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Registrácia chovov ošípaných

Registrácia chovov ošípaných - usmernenie celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Orálna vakcinácia líšok

Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jesenná kampaň- oznámenie a poučenie celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti

Od 1.9.2018 vstúpila do platnosti novela zákona č.184/2018 Z.z. , ktorá mení zákon č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Uvedená novela upravuje a stanovuje povinnosti pre obce ako aj pre fyzické osoby-občanov,ktorí chovajú hospodárske zvieratá alebo psi. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Predaj bukových brikiet

EkoEnergia Palivá, s.r.o. Kráľova Lehota ponúka na predaj bukové brikety za cenu 179 € za paletu. celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
ako separovať

Informácie pre občanov o správnom spôsobe separovania odpadov

Ako správne separovať celý text

ostatné | 3. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Upozornenie na nesprávne triedenie separovaného odpadu

Upozornenie pre občanov na nesprávne triedenie likvidovaného odpadu z domácností celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Návštevný poriadok NAPANT, prípravné práce

Správa Národného parku Nízke Tatry pristupuje v roku 2018 k prípravným prácam na vydanie nového návštevného poriadku. V tejto súvislosti je možné podávať návrhy, podnety, ktoré prispejú k jeho obsahu. Návrhy a pripomienky je možné posielať na adresu napant@sopsr.sk alebo poštou na adresu Správa NAPANT, Lazovná 10, 974 00 B.Bystrica do 30.06.2018 celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Ponuka prepravy stavebného materiálu

Stavebniny KA-MONT s.r.o.
Svätý Kríž 44, ponúka prepravu stavebného materiálu celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Kancelária OZ Stredný Liptov

Informácie z kancelárie stredný liptov celý text

ostatné | 17. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Výstavba ihriska pre deti v obci Gôtovany s podporou Žilinského samosprávneho kraja

Realizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 3
ďalší posledná