Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

pripravuje sa

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

1

Neuvedené

Obec Gôtovany

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

25.02.2021

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu 9/185

123,29 EUR

Cynthia Machynová, Dominik Vyšný

Obec Gôtovany

21.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gôtovany v roku 2021

3/2021

300,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor obce Gôtovany

Obec Gôtovany

21.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gôtovany v roku 2021

2/2021

4 000,00 EUR

Telovýchovná jednota ŠM Gôtovany

Obec Gôtovany

21.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gôtovany v roku 2021

1/2021

500,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Gôtovanoch

Obec Gôtovany

12.01.2021

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komuná

24,00 EUR

INTA, s.r.o,

Obec Gôtovany

05.01.2021

Zmluva o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií

7/6463/2021

Neuvedené

Obec Gôtovany

Slovenská republika - Slovenská správa ciest

22.12.2020

Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo

12

Neuvedené

OZO,03101,Liptovský Mikuláš

Obec Gôtovany

16.12.2020

Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka

Zmluva o dielo

21,60 EUR

Obec Gôtovany

OZO,03101,Liptovský Mikuláš

03.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Obec Gôtovany

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

24.11.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-23-11-2020-SK

672,00 EUR šestosedemdesiatdva eur plus dvestoštyri eur - licenčný poplatok za používanie na jeden rok

Obec Gôtovany

Galileo Corporation s.r.o.

27.10.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

2 612,00 EUR

MAJLU s.r.o.

Obec Gôtovany

27.10.2020

Dohoda č. 20/22/012/24 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

20/22/012/24

Neuvedené

Obec Gôtovany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

27.10.2020

Dohoda č. 20/22/010/23 uzatvorená podľa §10 ods.3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

20/22/010/23

Neuvedené

Obec Gôtovany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

27.10.2020

Zmluva o poskytovaní dohľadu nad pracovnými podmienkami

PZS/01/2020

45,00 EUR

Obec Gôtovany

Mgr. Róbert Čecho, PhD.

19.10.2020

Nájomná zmluva

615/2013

10,89 EUR

AGRO-RACIO s.r.o.

Obec Gôtovany

30.09.2020

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu 5/222

160,07 EUR

Ing. Andrej Lúčan, Bc. Adriana Kamhalová

Obec Gôtovany

04.08.2020

Zmluva o poskytnutí služieb, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení

Zmluva o poskytnutí služieb

840,00 EUR

MAKROAUDIT, s.r.o.

Obec Gôtovany

22.07.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1,00 EUR jedno euro mesačne

Lipsa s.r.o.

Obec Gôtovany

16.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

99/2020

5,00 EUR

Mária Gemzická

Obec Gôtovany

01.07.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Neuvedené

Mgr. Samuel Dorociak

Obec Gôtovany

30.06.2020

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu 3/222

150,94 EUR

Monika Staroňová a Miroslav Veselovský

Obec Gôtovany

22.06.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

98/2020

5,00 EUR

Ľubica Štetková

Obec Gôtovany

22.06.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

97/2020

5,00 EUR

Ľubica Štetková

Obec Gôtovany

18.05.2020

Zmluva o dielo č. 5/2020

5/2020

7 831,80 EUR

GEVOS, s.r.o.

Obec Gôtovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: