Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

pripravuje sa

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.09.2020

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu 5/222

160,07 EUR

Ing. Andrej Lúčan, Bc. Adriana Kamhalová

Obec Gôtovany

04.08.2020

Zmluva o poskytnutí služieb, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení

Zmluva o poskytnutí služieb

840,00 EUR

MAKROAUDIT, s.r.o.

Obec Gôtovany

22.07.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1,00 EUR jedno euro mesačne

Lipsa s.r.o.

Obec Gôtovany

16.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

99/2020

5,00 EUR

Mária Gemzická

Obec Gôtovany

01.07.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Neuvedené

Mgr. Samuel Dorociak

Obec Gôtovany

30.06.2020

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu 3/222

150,94 EUR

Monika Staroňová a Miroslav Veselovský

Obec Gôtovany

22.06.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

98/2020

5,00 EUR

Ľubica Štetková

Obec Gôtovany

22.06.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

97/2020

5,00 EUR

Ľubica Štetková

Obec Gôtovany

18.05.2020

Zmluva o dielo č. 5/2020

5/2020

7 831,80 EUR

GEVOS, s.r.o.

Obec Gôtovany

15.05.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

1

Neuvedené

ADARA Slovakia, s.r.o.

Obec Gôtovany

06.05.2020

Dodatok č. 1

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Neuvedené

Lipsa s.r.o.

Obec Gôtovany

03.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

1420410

1 400,00 EUR

Obec Gôtovany

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

30.03.2020

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu 3/185

126,83 EUR

Ivan Štetka, Janka Poláková

Obec Gôtovany

30.03.2020

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu 1/185

148,10 EUR

Sergej Mirgorodský a Petra Hollá

Obec Gôtovany

03.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gôtovany v roku 2020

4/2020

126,00 EUR

Centrum voľného času Liptovský Mikuláš

Obec Gôtovany

26.02.2020

Hromadná licenčná zmluva

VP/20/44389/002

Neuvedené

Obec Gôtovany

SOZA,82108,Bratislava 2

20.02.2020

Hromadná licenčná zmluva

VP/20/44389/001

Neuvedené

Obec Gôtovany

SOZA,82108,Bratislava 2

05.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gôtovany v roku 2020

3/2020

300,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor obce Gôtovany

Obec Gôtovany

05.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gôtovany v roku 2020

2/2020

3 700,00 EUR

Telovýchovná jednota ŠM Gôtovany

Obec Gôtovany

30.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gôtovany v roku 2020

1/2020

500,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Gôtovanoch

Obec Gôtovany

29.01.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Obec Gôtovany

Stredoslovenská energetika, a.s.

23.01.2020

Zmluva o bežnom účte na dotácie

Zmluva o bežnom účte na dotácie

Neuvedené

Obec Gôtovany

VÚB, a.s.

13.01.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUE

708,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Gôtovany

02.01.2020

Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo

11

Neuvedené

OZO,03101,Liptovský Mikuláš

Obec Gôtovany

20.12.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

3 950,00 EUR

Ing. Renáta Tkáčová, PRO -ING

Obec Gôtovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: