Navigácia

Obsah

Samospráva

Komisie OZ

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda: Miroslav Gemzický

Člen: Peter Briš

Člen: Tomáš Kaciaň

 

Komisia životného prostredia
Predseda: Ing. Ján Donoval

Člen: Kamila Hliničanová

Člen: Martina Gemzická

 

Komisia rozvoja obce

Predseda: Ing. Daniela Čerevková

Člen: Mgr. Eva Bubniaková

Člen: Mgr. Zuzana Vučkan

 

Komisia pre sociálne veci

Predseda: Mgr. Jana Štetková

Člen: Mgr. Miriam Čupková

Člen: Ľubica Štetková

 

Komisia pre kultúru a šport

Predseda: Eva Hrbková

Člen: Mgr. Andrea Adamčiaková

Člen: Mgr. Viera Viglaská

 

Finančná komisia

Predseda: Ing. Ján Donoval

Člen: Ing. Daniela Čerevková

Člen: Ľubica Kusková