Navigácia

Obsah

Samospráva

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí: Gôtovany

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 373

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 238

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 234

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu : 234

 

Za starostu obce bol zvolený: Jozef Cút, počet hlasov: 157

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva a počet hlasov:

1. Mgr. Jana Štetková - 177

2. Miroslav Gemzický - 149

3. Eva Hrbková - 137

4. Ing. Daniela Čerevková - 121

5. Viera Cabanová - 114

 

Náhradníci, kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva a počet hlasov:

6. Ing. Ján Donoval - 110

7. Ľubica Štetková - 88